Nederlandse Ruiter Sport Vereniging
Sinds 1929

Colofon

 

De NRSV, de Nederlandse Ruiter Sport Vereniging, opgericht op 21 februari 1929 als Burger Ruiter Sport Vereniging, heeft ten doel de bevordering en beoefening van de rijsport en rijkunst en al hetgeen daarmee samenhangt.

BESTUUR
Voorzitter: Dhr. C.G.M. de Bruijn
Secretaris: Mw. L. Delfos Visser
Penningmeester: Mw. M. van Heyningen 
Evenementen Coördinator: Mw. M. d'Ancona
Marketing & Communicatie: Mw. E. Heertje

NRSV SECRETARIAAT ALGEMEEN 
Vragen over lidmaatschap, de vereniging of voor haar bestuur stuurt u naar 
secretariaat@nrsv.nl.

NRSV PENNINGMEESTER ALGEMEEN 
Voor vragen over contributie, facturen en overige penningen kwesties:
penningmeester@nrsv.nl.

INFORMATIE OVER EVENEMENTEN
Vragen over evenementen stuurt u naar
deelname@nrsv.nl.

NRSV WEBSITE www.nrsv.nl
Opmerkingen, suggesties en content voor de website kunt u sturen naar
info@nrsv.nl. Of gebruik het contactformulier.