Nederlandse Ruiter Sport Vereniging
Sinds 1929

Ruiteretiquette

Ruiteretiquette telt mee bij de NRSV

Met de Ruiteretiquette worden de goede omgangsvormen voor paardensporters onderling en met anderen bedoeld.   

Tussen ruiters en menners onderling:

  • Groet elkaar en nader altijd in stap;

  • Vraag toestemming om elkaar te passeren / in te halen in stap of langzame draf;

  • Kijk achterom of de achterblijvers hun paard in bedwang kunnen houden;

Met wandelaars, mountainbikers, motorcrossers, boswachters ed.

  • Houd rekening met anderen: voorkom bijvoorbeeld stof of modderspatten bij wandelaars of fietsers door niet in volle galop langs te stuiven

  • Steek kruisingen met andere paden in stap over

  • Houd een laag tempo aan bij onoverzichtelijke zandpaden. Ook al zijn het ruiterpaden, er kunnen joggers, fietsers of 4x4 terreinwagens tegemoet komen

  • Ga niet in discussie, aangezien bij anderen angst voor het paard een rol kan spelen

  • Stijg altijd af voor een gesprek

Alle paardensporters zijn promotors van onze mooie sport. Met elkaar zorgen we voor een goed imago van de paardensport en daarmee de openstelling van terreinen en paden. Beleefdheid voorop!