Nederlandse Ruiter Sport Vereniging
Sinds 1929

Paardenpaspoort

Paardenpaspoort: overheidsregeling

Sinds 1 januari 2004 moet elke paardachtige die wordt vervoerd over de openbare weg in het bezit zijn van een Paardenpaspoort.
Per 1 januari 2005 moest elke paardachtige,  ingeschreven bij een stamboek of sportorganisatie, zijn voorzien van een chip.  
Sinds 1 januari 2006 moeten alle paardachtigen die in Nederland worden gehouden voorzien zijn van een paspoort en een chip.
Sinds 1 juli 2009 is de Europese verordening met voorschriften voor de identificatie en registratie van paarden van kracht. Lees meer hierover op de
site van de KNHS.

Paspoort aanvragen

Als een paard is ingeschreven in een erkend Nederlands stamboek, dan moet daar het paspoort worden aangevraagd. Als een paard niet in een Nederlands stamboek is ingeschreven, moet het paspoort worden aangevraagd bij de KNHS (afdeling Identificatie&Registratie tel. 0577 - 408 225).

Wijzigingen doorgeven

Je gegevens en die van je paard laat je wijzigen door de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Zie voor meer informatie www.nl-paardenpaspoort.nl/. Daar vind je ook deze lijst van paardenpaspoortuitgevende instanties. Daar moet je de gegevens laten wijzigen. Op de site van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren worden meer vragen over het paardenpaspoort beantwoord.

De NRSV kan dus niets voor je doen aangaande het paardenpaspoort. Vul het contactformulier van deze site dan ook alleen in, als je mee wilt rijden met de NRSV buitenritten en graag lid wilt worden.